Alopecia areata og andre sykdommer

Tilstander assosiert med alopecia areata

August 2012

Alopecia areata er en autoimmun sykdom som gir flekkvis hårtap. En studie fra Brigham and Women’s Hospital i Boston undersøkte 350 personer med diagnosen. Studien fant flere tilstander assosiert med alopecia areata. I datagrunnlaget hadde 14.6% diabetes, 11.1% inflammatorisk tarmsykdom, 6.3% systemisk lupus og 4.3% leddgikt. Studien fant også at 25.5% hadde psykiske vansker. Utforskerne fant også en overhyppighet av høyt blodtrykk, forhøyede fettstoffer og refluks symptomer. Studien indikerer at man bør vurdere screening undersøkelser av pasienter med alopecia areata.

 

Huang, KP, Mullangi S, Guo Y et al. Autoimmune, atopic and mental health comorbid conditions associated with alopecia areata in the United States. JAMA Dermatol. 2013. Jul 1;149(7): 789-94.

                                                                       Kilde :kilde