Category: Aktiniske keratoser

Aktiniske keratoser | Aktinisk keratose

Aktiniske keratoser Aktiniske keratoser er hudskader som skyldes påvirkning fra solen som kan utvikle seg til hudkreft. Det er en svært vanlig tilstand som rammer 11-26% av befolkningen i den nordlige hemisfære. Forekomsten øker med høy alder og er hyppigere hos menn. En typisk pasient har lys hud og har oppholdt seg mye i solen gjennom livet. Ubehandlet vil ca 10% av Aktiniske […]