Prognose for føflekkreft

Prognosen for føflekkreft er dårligere hos unge menn

August 2012

En studie fra Stanford i 2013 så på dødlighet av føflekkreft hos unge pasienter. De undersøkte totalt 26.107 personer med lys hudtype med føflekkreft i perioden 1989 – 2009. Totalt 1.561 personer døde som følge av sykdommen. Studien viser at menn hadde en 55 % høyere sannsynlighet å dø av sykdommen enn kvinner på samme alder og med tilsvarende krefttype. Overhyppighet av dødelighet hos menn ble sett i alle aldersgrupper.

 

Gamba CS, Clarke CA, Keegan TH et al. Melanoma Survival Disadvantage in Young, Non-Hispanic White Males Compared with Females. JAMA Dermatol. 2013 Jun 26:1-8.

                                                                         Kilde :kilde