Silkis – Vitamin D krem mot Psoriasis

Silkis

Silkis

Silkis er en salve med Kalsitriol til behandling av mild til middels alvorlig psoriasis i huden. Kalsitriol hemmer proliferasjon og stimulerer differensiering av keratinocytter (hudceller).

 

Hvordan brukes Silkis?

Brukes som tilrådet av lege.

                                                                      Kilde :kilde